Principals of Gongcheng Elementary School

 1. Lu Bao-Yu: September, 1946 – July, 1947
 2. Li Mao-Shi: August, 1947 – July, 1952
 3. Xie Chang-Mao: August, 1952 – February, 1953
 4. Zhu Peng-Nian: March, 1953 – July, 1953
 5. Zhang Gun-Sheng: August, 1953 – December, 1962
 6. Wu Ye-Cheng: January, 1954 – January, 1954
 7. Li Xing-Tang: February, 1963 – July, 1968
 8. Li Xing-Tang: August, 1968 – July, 1972
 9. Zhao Tian-Sheng: August, 1972 – July, 1985
 10. Li Han Wen: August, 1985 – January, 2002
 11. Cai Fu-Tian: February, 2002 – July, 2002
 12. Huang Min-Huang: August, 2002 – July, 2010
 13. Chen Shi-Chong: August, 2010 – July, 2011
 14. Chen Ming-He: August, 2011 – present