Category: Chief Introduction

Presidents of School Board

Po-healing Lu: July, 1946 – May, 1953 Zhu You-Quan: May, 1953 Jian Jian-Xun

Principals of Gongcheng Elementary School

Lu Bao-Yu: September, 1946 – July, 1947 Li Mao-Shi: August, 1947 – July, 1952 Xie Chang-Mao: August, 1952 – February, 1953 Zhu Peng-Nian: March, 1953 – July, 1953 Zhang Gun-Sheng: August, 1953 – December, 1962 Wu Ye-Cheng: January, 1954 – January, 1954 Li Xing-Tang: February, 1963 – July, 1968 Li Xing-Tang: August, 1968 – July, …

Continue reading